turklehceleri.org

qoluq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

qoluq

bax. qovluq. Sübhanverdizadə hər bir qoluğu əlində sanballayıb çəkdi və dodaqaltı mırıldandı: – Ünsür .. sənin canın buradadır!.. S.Rəhimov.


Son arananlar: