turklehceleri.org

doğuluş

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

doğuluş

1. Doğum

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

doğuluş

is.
1. Anadan olma, dünyaya gəlmə.
2. məc. Meydana gəlmə, törəmə.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

doğuluş

doğma, hayat


Son arananlar: