turklehceleri.org

cıvıltı

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

cıvıltı

и. чыр-чу, чыр-чырык

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

cıvıltı

Türkiye Türkçesi: cıvıltı
Azerbaycan Türkçesi: civilti
Başkurt Türkçesi: sırkıldav sirkildäv
Kazak Türkçesi: şırıldav
Kırgız Türkçesi: çırıldak çıypıldak
Özbek Türkçesi: çirilläş çırḳılläş
Tatar Türkçesi: çärildäv çutıldav çirkildav
Türkmen Türkçesi: cürküldi
Uygur Türkçesi: çivildaş
Rusça: şçebetaniye çirikaniye

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

cıvıltı

is. təql. Cücələrin, kiçik quşların çıxardığı cıv-cıv səsi. Quşlar, o fərəhbəxş cıvıltilə həvadə; Öz lanələri səmtinə eylərlər iradə. A.Səhhət. Bəzən cıvıltı ilə yerdən qalxıb havanı qaraldan sığırçın sürüləri dəli atları səksəndirib, yoldan kənara çıxarırdı. M.Hüseyn.


Son arananlar: