turklehceleri.org

nay

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

nay

bax. ney. Çalınmaqda şeypurlar, naylar; Ucalmaqda ləşkərdən urraylar. M.Ə.Sabir. Oynatdı məni həm dəfə, həm nayə bizim qız! Baxmaz nə o dünyayə, nə bu dünyayə bizim qız. Ə.Nəzmi.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

nay /məɹˈəʊs/

1. (eski) hayır, yok
2. hem de, hatta, yalnız bu değil, bundan başka
3. ret, inkâr, menetme
4. olumsuz oy
5. olumsuz oy veren kimse. He will not take nay. "Yok" sözünden anlamaz. Ret tanımaz.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

nay

yok
hayır
hatta
üstelik
olumsuz oy
olumsuz oy veren kimse

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

nay

pipe, tube; a type of flute. (Persian).

Kyrgyz—Turkish Dictionary

nay

f. 1. ney; cez nay: madenî ney; 2. (tütün içmeye mahsus) çubuk; kiçi nay yahut kiçik nay: tütün içmek için pipo.


Last searches: