turklehceleri.org

beklenmek

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

beklenmek

ф. көтелү

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

beklenmek

işl.1. Gulplanyp, baglanyp ýapylmak. Dükan beklendi. 2. Böwet basylmak, böwetlenmek. Ol öz gawunyna suw goýberilýän salmanyň beklenendigini bildi (N. Jumaýew). 3. Ýoly, öňi tutulmak, germew edilmek. Olar bir ýany beklenen, gatnawy kesilen giň köçä çykdylar (B. Kerbabaýew). 4. Töweregi ýapylmak, daşyna aýlaw edilmek.

Karachay-Balkar—Turkish Dictionary (Nevruz, 1991)

beklenmek

tıkanmak, saplanmak, tıkılmak, sıkışmak; kuvvetlenmek, güçlenmek. Kabınım tamağıma beklendi: lokmam boğazıma tıkandı, kama anı karnına beklenip tura edi: kama onun karnına saplanıp duruyordu, kayrı beklenip kaldıñ: nereye çakılıp kaldıñ, col beklenñendi: yol tıkanmış, suv bırğı beklenñendi: su borusu tıkanmış, barığız birge eşikge beklenmegiz: hepiniz birlikte kapıya sıkışmayınız; caşla cetgeninde iş küçübüz beklenñendi: oğlanlar yetişince iş gücümüz kuvvetlendi.

Index of Diwan Lughat al-Turk (TDK)

beklenmek

bekişmek, sağlamlaşmak; kapanmak, kapatılmak; saklannnak·II, 239


Last searches: