turklehceleri.org

advent

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

advent /ɐdvˈans/

1. gelme, gelip çatma, görünme, olma, vuku. Advent (kil) Hazreti İsa'nın dünyaya gelmesi
2. Noel'(den.) evvel bir ay müddet.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

advent

varış
geliş


Last searches: