turklehceleri.org

Dov

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

dov

is. dan. Dava, hərbə-zorba. Dinibdanışdığı davadır, dovdur; Söndürən ruzgardır, yandıran dovdur. “Koroğlu”. ‣ Dov çəkmək – səslənərək hücum etmək. Məhəllənin adamları dov çəkib gəldilər. Dov düşmək dan. – fürsətdən istifadə etmək, əlinə fürsət keçmək. Dov gəlmək – bərabər olmaq, öhdəsindən gəlmək, üstün gəlmək, qarşısında dura bilmək, ayaqlaşa bilmək, güc gəlmək. İki it bir aslana dov gələr. (Ata. sözü). Zəhra xanım əllərini birbirinə vurub qaqqıldadı: – Ay Kərim, çox öyünmə, Ayrım qızı dörd-beş kişiyə dov gəldi, – dedi. A.Şaiq.

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

dov

1: (Persian) big, strapping; bold, brave. yuragi ~ bermadi to not dare, to not have the nerve.

2: (Arabic) claim, suit. ~ qil- to lay claim against, to take to court.

3: (Persian) bet, stake. ~ ket- to stake one's all.


Last searches: