turklehceleri.org

aid

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

aid

əd. [ər.] Nisbəti və əlaqəsi olan, təəllüqü olan, məxsus. İdarəyə aid işlər. Dilçiliyə aid terminlər. Məsələ bizə aid deyil. Şəkil 13-cü səhifəyə aiddir. – [Nadir bəy:] Məncə, gözəllik zövqə aid bir şeydir. H.Cavid. • Aid olmaq – nisbəti və əlaqəsi olmaq, məxsus olmaq, dəxli olmaq. Bu məktub Bəhramın öz qəlbinə və taleyinə aid idi. Ə.Vəliyev.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

aid

məxsus
{özgü}

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

aid

ait

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

aid /ˈahɪmsə/

1. yardım, iane
2. yardım etmek, iane vermek. first aid ilk yardım.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

aid

el uzatmak
yardım etmek
yardım
kömek
destek
yardımcı


Last searches: