turklehceleri.org

sabitləşmək

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

sabitləşmək

f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

sabitləşmək

möhkəmləşmək, daimiləşmək, stabilləşmək
{sağlamlaşmak, daimileşmek, sağlamlaşmak}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

sabitləşmək

ölümsüzleşmek


Son arananlar: