turklehceleri.org

katargan

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

katargan

her zaman geri döndüren·II, 74


Son arananlar: