turklehceleri.org

eke

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

eke /ˈɜːl/

1. (gen.) out ite ilâve etmek katmak, eklemek, artırmak
2. güçlükle geçinmek, zar zor yetmek.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

eke

(out ile) idareli kullanmak

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

eke

= ake.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

eke

at.,gepl.d. 1.Özüňden uly aýal doganyňa we kakaň aýal doganyna bolan garyndaşlyk gatnaşygyny aňladýan söz. 2. Adam ady.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

eke

I (élip kel) Getir, alıp gel.
II Şımarık, mahallebici, nazenin.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

eke

eken.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

eke

büyük kız kardeş, koca vey» karının kendinden büyük kız kardeşi, I, 68, 90; III, 7 bkz> eçe, eze


Son arananlar: