turklehceleri.org

tekje

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

tekje

at. 1. Diwaryň ýüzünden oýulyp, gap- gaç, çyra, kitap we ş.m. goýmak üçin ýörite ýasalan ýer. Baglarda, bakjalarda, Gül goýdum tekjelerde (Halk döredljiliginden). 2. Kitap, žurnal we ş.m. goýmak üçin, tagtadan ýasalan birnäçe orunly enjamyň bir gaty. Kitaby tekjede goýdy.


Last searches: