turklehceleri.org

strict

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

strict /splˈeɪfʊt/

1. sıkı
2. dikkatli, çok titiz
3. harfi harfine tanımlanmış tam
4. şiddetli, sert
5. sofu, mutaassıp. strict'ly tam manasıyla. strict'ness sıkılık, sertlik, sıkı disiplin.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

strict

sıkı
dikkatli
sert
hoşgörüsüz
tam
katı
değişmez
titiz


Last searches: