turklehceleri.org

sahibsiz

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

sahibsiz

sif.
1. Sahibi, yiyəsi olmayan; yiyəsiz, nəzarətsiz. Maral baxar təpəyə; Özün yıxar təpəyə; Oba sahibsiz olsa; Donuz çıxar təpəyə. (Bayatı). Ölkə tamamilə sahibsiz deyildi. S.Hüseyn.
2. Ata-anasız, yetim, baxımsız. Mənim yetim uşağa rəhmim gəlir; çünki o uşaq sahibsizdir. C.Məmmədquluzadə. [Toxucuların] əksəriyyəti sahibsiz .. uşaqlar idi. Ə.Məmmədxanlı.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

sahibsiz

kimsəsiz, yiyəsiz, baxımsız
{kimsesiz, iyesiz, bakımsız}

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

sahibsiz

başıboş


Last searches: