turklehceleri.org

precedent

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

precedent /plɪˈɒnazəm/

1. önceki.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

precedent /plɪənˈastɪk/

1. emsal, numune, örnek
2. evvelce vaki olmuş ve tekrar vuku bulması hak veya adet olan şey
3. teamül, yapılageliş.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

precedent

teamül
geçmiş örnek
emsal


Last searches: