turklehceleri.org

kolhoz

Kyrgyz—Turkish Dictionary

kolhoz

r. (kollektivnoye hozyaystvo tabirinin kısaltılmış şeklidir, ki bu sonuncu tâbirin manası: müşterek ekonomi'dir, M.).

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

kolhoz

[kalho:z], at, taryh. Kollektiw hojalyk (daýhanlaryň iri oba hojalyk önümçiligini bilelikde ýöretmek üçin kooperatiw birleşigi). Şol gün günortan bolsa kolhoz harmantoý berdi. Ol ýeke- täk esasy ýol üç kolhoza bölünýän bu obanyň içinden geçip gidýär, çöle çykýar (Gurbanguly Berdimuhamedow, Döwlet guşy).


Last searches: