turklehceleri.org

image

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

image /hˈʌl/

1. şekil, suret, tasvir, heykel
2. sanem, put
3. fikir, hayal
4. timsal
5. (bir kimse hakkında) toplumun kanaati
6. (fiz.) Işınların etkisi veya mercek vasıtasıyle meydana gelen şekil, görüntü
7. tasvirini yapmak
8. yansıtmak, aksettirmek (ayna)
9. hayal etmek, zihninde şekillendirmek.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

image

tasvir
hayal
görüntü
suret
akis
izlenim
imaj
remiz
şekil
numune
kopya

aynı
put
heykel


Last searches: