turklehceleri.org

haczetmek

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

haczetmek

Türkiye Türkçesi: haczetmek
Azerbaycan Türkçesi: girov götürmäk
Başkurt Türkçesi: milikkä arest halıv
Kazak Türkçesi: arest saluv (mülikke akşağa)
Kırgız Türkçesi: mülktü kattō mülktü sottō
Özbek Türkçesi: karzdàming màl-mulkini gäràvgä àlmàḳ
Tatar Türkçesi: milikkä arest salıv
Türkmen Türkçesi: sekvestrlemek
Uygur Türkçesi: ⱨätlimäk
Rusça: opisıvat' imuşçestvo nalagat' arest na imuşçestvo


Last searches: