turklehceleri.org

gozak

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

gozak

[gozok], at. 1. Içinde taranyň gülesini aýak bilen herekete getirmek üçin üzeňňi ýerleşýän ini iki garyş, uzynlygy dört garyş töweregi çukur. Melikäniň okuwyndan gelerine mähetdel, onuň öňünde ýa keşde, ýa gozak elmydama taýyndy (T. Gurbanow). 2. gepl.d. Üç tigirli motosikliň gapdalynda oturylýan goşmaça ýer.


Last searches: