turklehceleri.org

facia

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

facia

[Köken: Arapça] Kaygılı vakıa, Büyük kutsuzluk

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

facia

и. фаҗига, һәлакәтле хәл

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

facia

Türkiye Türkçesi: facia
Azerbaycan Türkçesi: fãciä
Başkurt Türkçesi: fajiğa ⱬur bäⱨithiⱬlik
Kazak Türkçesi: kayğılı okıyğa tragediya
Kırgız Türkçesi: apãt
Özbek Türkçesi: fàciä
Tatar Türkçesi: faciğa zur bäⱨitsizlik
Türkmen Türkçesi: pãciğa
Uygur Türkçesi: paciä
Rusça: tragediya drama


Last searches: