turklehceleri.org

banan

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

banan

[isp.] bot.
1. Meyvə və ya lif üçün yetişdirilən, çox iri yarpaqları olan uca tropik ağac. Banan ağacı.
2. Bu ağacın qalın və sarı qabıqlı uzunsov meyvəsi.

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

banan

muz

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

banan

(Russian) banana.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

banan

[bana:n], at. ösüml.d. 1. Uly ýaprakly, uzyn boýly miweli agaç. 2. Şol ösümligiň galyň gabykly süýji miwesi.


Last searches: