turklehceleri.org

adat

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

adat

is. [ər. “adət” söz. cəmi] bax. adət. Məstəli Şirvani hər iki səyahətində dünyanın yarısını gəştü güzar edib, altmışdan ziyadə müxtəlif ayin və adat üzrə yaşayan .. miləl və əqvam ilə tanış olubdur. F.Köçərli.

Kyrgyz—Turkish Dictionary

adat

a. adet, itiyat, an’ane; adat adat emes, cön – adat ats. (sade) adet –adet değil, makul olan şey adettir; adat oorusu: mutat hastalık; adat ayda bk. ayda, adatınday yahut adatınca: mutat olduğu üzere, bermutat.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

adat

[a:dat], at. 1. Bir milletiň, halkyň durmuşyna ornaşan däp-dessur, gadymdan gelýän ýörelge, urp-adat. 2. Öwrenişilen gylyk-häsiýet, endik. Bu ne adatdyr, eý türki perizat‚ Gamyňdan bolmadym bir lahza azat (Nesimi).


Last searches: