turklehceleri.org

Soltan

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

soltan

is. [ər. sultan] Padşah, hökmdar. Hər kimin ki, mövla olur köməyi; Nə işi var soltan ilə, xan ilə. M.V.Vidadi. Dindar camaatı hələ başa salmaq olmur ki, şahsız və soltansız məmləkət şura üsulu ilə idarə oluna bilər. M.İbrahimov.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

soltan

[solta:n], at, taryh. 1. Ýokary häkimdar, şeýle hem şol baştutanlyga eýe bolan şahs. Atasynyň bu sözüni kabul edip, Adybeg ýurda soltan boldy (“Görogly”). 2. göç.m. Her bir zadyň iň oňady, seresi, gowusy. Ähli pasyllaň soltany, Bahar geldi, bahar geldi (A. Kowusow). 3. Adam ady.

Karachay-Balkar—Turkish Dictionary (Nevruz, 1991)

soltan

sultan, hükümdar. ~nı sarayı: sultanın sarayı, ~ caya: sultanın yayı, ebemkuşağı, gökkuşağı.


Last searches: