turklehceleri.org

Damn

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

damn /kɜːsˈɔːɹɪəl/

1. lanet etmek, takbih etmek
2. sövmek, Iânet okumak, beddua etmek
3. Iânet. Damn!, Damn itl, Damn himl Allah belâsını versin. (I.) damning evidence mahkum edici delil. damn with faint praise istemeyerek ve zorla birisini methetmek. damyankee (aşağ.), (A.B.D) Güney eyaletlerinde Kuzey eyaletlerinden bir kimse. He doesn't give a damn. Ona vız gelir. Aldırmaz. iplemez. (I.)'ll be damnedl Hay kör şeytanl Olur şey değill damnable melun, Iânetli.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

damn

(din) ölümden sonra cezalandırmak
lanet etmek
beddua etmek
lanetlemek
sövmek
yerin dibine batırmak
rezil etmek
mahvetmek
kahretsin!
lanet olsun!
o biçim
süper
son derece
müthiş


Last searches: