turklehceleri.org

sup

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

sup

[rus.] Şorba. Sup gətirdilər, yoldaşlarının hamısı xörəyə məşğul idi, Nərimanın isə iştahası yox idi. Mir Cəlal.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

sup /stˈɜːn/

1. (-ped, - ping) yudum yudum içmek, yudumlamak
2. yudum.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

sup /stˈɜːn/

1. (-ped, - ping) akşam yemeğini yemek.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

sup /stˈɜːnəl/

1. (kıs.) above, superior, supplement.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

sup

akşam yemeği yemek
yudumlamak

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

sup

I, = surp.


II, bu hecesiyle başlıyan kelimelere takviye için katılır;sup sur: büsbütün boz; suluu: çok güzel.

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

sup

-suvuk bk. suppa-suvuk.


Son arananlar: