turklehceleri.org

linç

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

linç

[Köken: İngilizce] Taş keseğe alma, Hükümsüz öldürme

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

linç

и. линч суды, судсыз-нисез җәзалау

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

linç

Türkiye Türkçesi: linç
Azerbaycan Türkçesi: linç (etmäk)
Başkurt Türkçesi: sudhıⱬ yaⱬalap ültiriv
Kazak Türkçesi: sotsız jazalav
Kırgız Türkçesi: taş-kesekke alū linçtȫ
Özbek Türkçesi: sudsiz cäzàlämàk
Tatar Türkçesi: sudsız yazalap ütirü
Türkmen Türkçesi: sud etmezden öldürmek
Uygur Türkçesi: linç (kılmak)
Rusça: sud linça samosud

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

linç

:Linç məhkəməsi – ABŞ-da adətən zəncilərə və inqilabçı fəhlələrə vəhşicəsinə divan tutma, məhkəməsiz cəza vermə (XVIII əsrdə yaşamış irqçi Ç.Linçin adından).


Son arananlar: