turklehceleri.org

aroy

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

aroy

(=aro) is. məh. Paltar yuyulduqdan sonra qalan kirli su; çirkab.


Son arananlar: