turklehceleri.org

KRAL

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

kral

и. король

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

kral

Türkiye Türkçesi: kral
Azerbaycan Türkçesi: kral
Başkurt Türkçesi: korol'
Kazak Türkçesi: korol'
Kırgız Türkçesi: korol
Özbek Türkçesi: kıràl
Tatar Türkçesi: korol'
Türkmen Türkçesi: korol
Uygur Türkçesi: korol'
Rusça: korol'

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

kral

[rus.]
1. Bəzi feodal və burjua dövlətlərində: hökmdarların titulu; padşah, habelə həmin titulu daşıyan şəxs. İsveç kralı. İngiltərə kralı. – Orda hər şey asılı; Qan içən bir kraldan. Ə.Cavad. [Ağazəki:] Səlimcan! ..O hansı ölkədi ki, orda cəmi-cümlətani otuz soldat var, onlar da kralın keşiyini çəkirlər? İ.Məlikzadə.
2. Üzərində başıtaclı kişi şəkli olan, tək xaldan sonra ən böyük kart kağızı; şah.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

kral

kral


Son arananlar: