turklehceleri.org

HAMİ

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

hami

[Köken: Arapça] Kollayıcı, Yaklayıcı

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

hami

Türkiye Türkçesi: hami
Azerbaycan Türkçesi: hãmi
Başkurt Türkçesi: kursalavsı yaklavsı kurğavsı
Kazak Türkçesi: kamkor
Kırgız Türkçesi: kamkor koldōçu
Özbek Türkçesi: hàmiy himàyäçi
Tatar Türkçesi: yaklavçı ⱨimãyäçi
Türkmen Türkçesi: hemãyatçı goldavçı
Uygur Türkçesi: hamiy himayiçi
Rusça: pokrovitel' zaşçitnik

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

hami

is. [ər.]
1. Birini himayə edən, himayəsi altına alan, qoruyan; himayəçi, havadar, arxa. Rüstəm bəyin üzündə hami axtaran bir çocuq ifadəsi vardı. Çəmənzəminli. Geydiyin arxalıqdır; Hamidən arxalıqdır; Hicran əydi aşiqi; Bu necə arxalıqdır? (Bayatı). • Hami olmaq – birisinə arxa durmaq, havadarlıq etmək, himayəçi olmaq. ..Qulam müəllim başsız qalmış Nənəqız ailəsinin hamisi olmaq, onun çocuqlarına yardım etmək istəyirdi. S.Rəhimov.
2. Birisinə və ya bir təşkilata hamilik edən adam və ya təşkilat. Bu işdə hamilər çox kömək edə bilərlər.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

hami

I. havadar, qəyyum, himayə
{kayırıcı, koruyucu, himaye edici}

II. arxa, kömək
{himaye, yardım}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

hami

hami, velinimet


Son arananlar: