turklehceleri.org

yayxanmaq

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

yayxanmaq

f. dan.
1. Yayılıb oturmaq və ya uzanmaq. Sultan stulda yayxanaraq gözlənilmədən qəhqəhə çəkdi. İ.Hüseynov.
2. Yırğalanaraq yerimək. [Cuma] gəminin hərəkətinə görə sağa-sola yayxanaraq ağır addımlarla kayutdan çıxdı. Ə.Əbülhəsən. Ağ mayaların üstündə oturub yayxana-yayxana (z.) gedən qoca qarıların qucağında camış balası .. gözə dəyirdi. Ə.Vəliyev.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

yayxanmaq

I. uzanmaq
{uzanmak}

II. yerimək
{yürümek}

III. yayınmaq
{yayılmak}


Last searches: