turklehceleri.org

soyuma

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

soyuma

“Soyumaq”dan f.is. Zeynalın evdən soyumasına səbəb yalnız Mehribanın xəstə yatdığı deyildi. S.Hüseyn.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

soyuma

I. donma
{donma}

II. keyimə, duruxma
{hareketsizleşme, durgunlaşma}


Last searches: