turklehceleri.org

sogmak

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

sogmak

[so:ğmok], işl. 1. Süýgüp, sozulyp dammak, çalarak akmak (goýy zat hakynda). Çemçeden bal sogup akýardy. 2. Gözüni-gaşyny gerip, durky bilen emaý bilen hereketlenmek, süýnüp-sarkmak. Bezemen gelin dünýäde özünden başga adam bardyr öýtmän, ýol bilen sogup barýardy. 3. Yzly-yzyna tirkeşip süýnüp gitmek. Köçelerden maşynlar sogup barýar.

Index of Diwan Lughat al-Turk (TDK)

sogmak

elde etmek, edinmek· II, 15 bkz> sogratmak, sogurmak, sugratmak


Last searches: