turklehceleri.org

self

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

self /sˈɑːsənˌɛt/

1. (çoğ.) -selves) kişi, öz, zat, şahıs
2. kendi, nefis, şahsi menfaat
3. özellik, hususiyet, şahsiyet
4. zati, şahsi
5. aynı.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

self- /sˈɑːkəkˌɑːp/

1. (önek) kendi, kendinden, kendini
2. öz, özün
3. otomatik.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

self

kendi
kişi
öz
şahıs
karakter
kişilik
kişisel çıkar
bencillik
kendisi
bizzat
kişisel
bizzat

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

self-

(önek) kendi


Last searches: