turklehceleri.org

qobu

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

qobu

is.
1. Sel və ya çay sularının uzun müddət axması və ya zəlzələ nəticəsində əmələ gələn çuxur, çuxur yer, kiçik dərə. Qarabağ düzü çökəkliklər və qobularla zəngindir. – İçərilərə doğru yeyinlədi, ağaclıqlar dalında köhnə qobu var idi. Mir Cəlal.
2. Çayın dərin yeri.
3. Düzən, düzənlik.


Last searches: