turklehceleri.org

qazanma

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

qazanma

“Qazanmaq”dan f.is.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

qazanma

I. udma, gətirmə
{yutma, kazanma}

II. yiyələnmə
{sahip olma}


Last searches: