turklehceleri.org

orfoqrafiya

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

orfoqrafiya

[yun. orthos – düzgün və grapho – yazıram] Hər hansı bir dildəki bütün sözlərin hamı tərəfindən qəbul edilmiş düzgün yazılış qaydaları sistemi; imla. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası. // İmla qaydalarının gözlənilməsi. Əlyazmasının orfoqrafiyasını yoxlamaq.


Last searches: