turklehceleri.org

maarif

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

maarif

[Köken: Arapça] Bilim verme

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

maarif

Türkiye Türkçesi: maarif
Azerbaycan Türkçesi: maãrif
Başkurt Türkçesi: mäğärif
Kazak Türkçesi: ağartuv bilim berüv
Kırgız Türkçesi: bilim berṻ
Özbek Türkçesi: maàrif
Tatar Türkçesi: mäğarif
Türkmen Türkçesi: mağãrif
Uygur Türkçesi: maarip
Rusça: prosveşçeniye

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

maarif

is. [ər.] Əhali arasında savad, bilik, mədəniyyət yaymaq üçün mütəşəkkil surətdə həyata keçirilən tədbirlər sistemi. Xalq maarifi. Maarif xərcləri. Maarif şöbəsi. // Əldə edilən bilik, təhsil, savad. Maarifə meyil və həvəs. – Şərəflə ömrünü sərf et maarif uğrunda; Gözətlə izzəti-nəfsin, unutma vicdanın. Ə.Vahid.

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

maarif

maarif, öğrenim


Last searches: