turklehceleri.org

limon

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

limon

и. лимон; limon asidi лимон кислотасы

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

limon

Türkiye Türkçesi: limon
Azerbaycan Türkçesi: limon
Başkurt Türkçesi: limon
Kazak Türkçesi: limon
Kırgız Türkçesi: limon
Özbek Türkçesi: limon
Tatar Türkçesi: limon
Türkmen Türkçesi: limon
Uygur Türkçesi: limon
Rusça: limon

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

limon

is. [yun.] Subtropik yerlərdə bitən həmişəyaşıl sitrus ağacı və bu ağacın yumurtaşəkilli turşməzə, sarı meyvəsi. Çaya limon salmaq. Limon şirəsi. • Limon rəngi – açıq-sarı rəng. Limon rəngində parça. – Qəhrəmanın rənginə bir sarılıq çökdü. Sifəti limon rəngində oldu. Ə.Vəliyev. Limon turşusu – əsasən limonun və bəzi başqa meyvələrin tərkibində olan turşu (kulinariyada, tibdə və s.-də işlədilir). Xörəyə limon turşusu tökmək.

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

limon

limon

Kyrgyz—Turkish Dictionary

limon

r. limon.

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

limon

[limo:n], at. 1.Hemişe gök öwüsýän, hasyl berýän sitrus agajy. 2.Şol agajyň galyň gabykly, dilim-dilim görnüşli, turşumtyk tagamly miwesi.
 ‣ Limon kislotasy limonyň miwesinden we käbir beýleki ösümliklerden alynýan kislota.

Uyghur—Turkish Dictionary (Kurban, 2016)

limon

r. Limon.

Karachay-Balkar—Turkish Dictionary (Nevruz, 1991)

limon

limon. ~ suv: limon suyu.


Last searches: