turklehceleri.org

kutsamak

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

kutsamak

[Köken: Uydurukça] İzgilemek, Arılamak

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

kutsamak

ф. изгелаштерү

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

kutsamak

Türkiye Türkçesi: kutsamak
Azerbaycan Türkçesi: müģäddäsläşdirmäk ⱨaç suyuna çäkmäk
Başkurt Türkçesi: iⱬgiläv möḳätdäs itiv
Kazak Türkçesi: ävliye tutuv däriptev
Kırgız Türkçesi: arūlō sıyındırū
Özbek Türkçesi: mukaddäsläştirmàk
Tatar Türkçesi: izgiläv mökatdäs itü
Türkmen Türkçesi: kerãmatlaşdırmak
Uygur Türkçesi: mukaddäs kılmak
Rusça: osveşçat'


Last searches: