turklehceleri.org

konyak

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

konyak

и. коньяк

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

konyak

[Fransanın cənubundakı Konyak (Cognac) şəhərinin adından] Müxtəlif üzüm şərablarının distilləsi və uzun müddət palıd çəlləklərdə saxlanılması yolu ilə hasil edilən tünd spirtli içki. “Göy göl” konyakı. Beşulduzlu konyak. Konyak zavodu. Konyak şüşəsi. – Meyxanada dostlar bir-birinin sağlığına hərəsi altı böyük rumka konyak vurdular və yaxşı Göyçə balığının kababını məzə etdilər. E.Sultanov. Konyak içilə su yerinə bəzmisəfadə; Sərməst ola, şənlik eləyə atlı, piyadə. Ə.Qəmküsar.

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

konyak

(Russian) brandy.


Last searches: