turklehceleri.org

ilahiyat

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

ilahiyat

[Köken: Arapça] Din öğretmeleri, Din bilim

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

ilahiyat

и. илаһият, теология

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

ilahiyat

Türkiye Türkçesi: ilahiyat
Azerbaycan Türkçesi: ilâhiyyat
Başkurt Türkçesi: din öyrätmähi (täğlimäti)
Kazak Türkçesi: ilahiyat din ilimi
Kırgız Türkçesi: din tanū teologiya
Özbek Türkçesi: ilàhiyàt
Tatar Türkçesi: din öyrätmäläri (täğ'limatı)
Türkmen Türkçesi: din tağlımatları
Uygur Türkçesi: ilahiyät
Rusça: teológiya bogosloviye


Last searches: