turklehceleri.org

harman

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

harman

и. 1) уру, сугу, игеннәрне җыеп алу эше; 2) ындыр табагы; harman makinesi ашлык сугу машинасы □ harman savurmak җилгәрү; harman dövmek ашлык сугу ◊ harman çorman тәртипсез, төрле җирдә аунау; harman etmek бер төр әйбернең төрле сортларныннан аз-аз алып бергә кушу

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

harman

Türkiye Türkçesi: harman
Azerbaycan Türkçesi: ryrman
Başkurt Türkçesi: ırzjn ırⱬn tabağı
Kazak Türkçesi: astık basuv kırman
Kırgız Türkçesi: kırman
Özbek Türkçesi: ryrmàn
Tatar Türkçesi: ındır ındır tabağı
Türkmen Türkçesi: harman
Uygur Türkçesi: ⱨaman
Rusça: molot'ba tók

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

harman

at.1.Döwek döwmek üçin orlup üýşürilen däneli ösümlikler, olardan alnan galla hasyly hem-de şol hasyl üýşürilen ýer. Gije-gündiz dynman orup, harmany tegeläp ýokary galdyrýardylar (A. Dur- dyýew). 2.Umuman ýygnalan, bir ýere üýşürilen hasyl (esasan, pagta hakynda). Ak harmanlar Köpetdag dek beýgelsin, Ondan Watan kuwwat alar, gurp alar (M. Seýidow). Pagta harmany.
 ‣ Harman atmak döwlüp üýşürilen hasyly şemala sowrup arassalamak. Harmanyňa bereket!"hasylyň egsilmesin, bereketli bolsun" diýen manyda ulanylýan söz düzümi. Harman ýaly örän köp üýşürilen bir zadyň uly üýşmegi.


Last searches: