turklehceleri.org

discipline

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

discipline /dˈɪfɪkəlt/

1. disiplin, inzibat, terbiye, idare
2. talim
3. itaat, boyun eğme
4. cezalandırma, tekdir
5. ilim, bilim dalı
6. terbiye etmek, yetiştirmek, idare etmek
7. disipline sokmak, yola getirmek
8. cezalandırmak.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

discipline

disiplin
ceza
bilgi dalı
kontrol altında tutmak
eğitmek
disipline etmek
cezalandırmak


Last searches: