turklehceleri.org

daralmak

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

daralmak

ф. 1) тараю, азаю; 2) күч. кыенлашу; geçimi daraldı көн итүе кыенлашты

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

daralmak

Türkiye Türkçesi: daralmak
Azerbaycan Türkçesi: daralmag
Başkurt Türkçesi: tarayıv taraya töşöv
Kazak Türkçesi: tarıluv
Kırgız Türkçesi: tarū
Özbek Türkçesi: tàräymàḳ
Tatar Türkçesi: tarayu taraya töşü
Türkmen Türkçesi: dãralmak
Uygur Türkçesi: taraymak
Rusça: sujat's'a suzit's'a

Explanatory Turkmen Dictionary (Kyýasowa, 2016)

daralmak

işl. Darakdan geçirilmek, darap arassa edilmek (ýüň hakda).


DARALMAK [da:ralmak] I, işl. 1. Dar bolmak, öňküsinden kiçelmek, girmek. 2. Insiz bolmak, kiçelmek. Köýnek ýuwlandan soň daralypdyr. 3. göç.m., ser. Darykmak. Her bir bolgusyz gürrüň üçin daralmaň, giň boluň!


DARALMAK [da:ralmak] II, işl. 1 Ýakyn aralyga çapylyp geçilmek (at hakynda). Ikibaka daralan atlar sojaşyp durdular. 2. Hüjüm edilmek, çozulmak. 3. göç.m. Käýelmek, ýazgarylmak, käýinç astyna alynmak.


Last searches: