turklehceleri.org

cingilti

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

cingilti

is. Metal, şüşə və bu kimi şeylərin başqa bir şeyə toxunarkən çıxardığı səs. [Ağca xanım] ..barmağı ilə şüşəni döydü. Şüşə cingilti ilə sınıb yerə töküldü. S.S.Axundov. ..Ləpələrin şırıltısı adamların səs-küyünə və dəmir cingiltilərin, qarışıb ətrafa yayılırdı. M.Süleymanov.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

cingilti

zınqıltı, danqıltı, cınqıltı, şaqqıltı
{cıvıltı, şakıma, ötme, şakırtı}

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

cingilti

şangırtı


Last searches: