turklehceleri.org

accord

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

accord /ɐkˈɒmplɪʃmənt/

1. uzlaştırmak, telif etmek, uyum sağlamak, ahenk vermek
2. teslim etmek
3. uymak, mutabık olmak, ahenkli olmak accord with ahenkli olmak, uygun olmak.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

accord /ɐkˈɔːd/

1. anlaşma, uzlaşma, itilâf, birleşme, ittifak, ittihat
2. uyum, ahenk
3. uygunluk
4. istek
5. (huk.) mahkeme haricinde uzlaşma, sulh with one accord hep birlikte of one's own accord kendiliğinden, kendi rızası ile.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

accord

uygunluk
mutabakat
anlaşma
akort
uyuşturmak


Last searches: