turklehceleri.org

Pencere

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

pencere

[Köken: Farsça] Gözenek

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

pencere

и. тәрәзә; pencere perdesi тәрәзә пәрдәсе

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

pencere

Türkiye Türkçesi: pencere
Azerbaycan Türkçesi: päncärä
Başkurt Türkçesi: täⱬrä
Kazak Türkçesi: tereze äynek
Kırgız Türkçesi: tereze kãlğası
Özbek Türkçesi: deräzä
Tatar Türkçesi: täräzä
Türkmen Türkçesi: pencire ãyna
Uygur Türkçesi: päncirä
Rusça: oknó


Last searches: