turklehceleri.org

Pekmez

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

pekmez

Türkiye Türkçesi: pekmez
Azerbaycan Türkçesi: bäkmäz
Başkurt Türkçesi: sirop şirbät hıv
Kazak Türkçesi: jüzim şırını
Kırgız Türkçesi: şerbet
Özbek Türkçesi: şärbät
Tatar Türkçesi: sirop kuyı şirbät
Türkmen Türkçesi: sirop şerbet
Uygur Türkçesi: şärbät
Rusça: bekmes


Last searches: