turklehceleri.org

Ninni

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

ninni

[Köken: Kökeni belirsiz] Beşik yırı

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

ninni

и. бишек җыры

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

ninni

Türkiye Türkçesi: ninni
Azerbaycan Türkçesi: layla
Başkurt Türkçesi: säŋgildäk yırı
Kazak Türkçesi: besik jırı
Kırgız Türkçesi: aldey-aldey
Özbek Türkçesi: ällä
Tatar Türkçesi: bişik (bällü) cırı
Türkmen Türkçesi: hṻvdi
Uygur Türkçesi: älläy
Rusça: kolıbel'naya pesn'a

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

ninni

is. Layla, beşik mahnısı. // Məc. mənada. Fərivər küləkləri, gecənin qaranlığından istifadə edərək çiçəklərlə öpüşdüyü zaman, haqquşu da çinarların şaxələrində şirin yuxuya dalan minlərcə quşların ninnisini oxuyurdu. M.S.Ordubadi. Uzaqda bir düdük səsi yana-yana inlərdi; Mürgüləyən təbiətə qəmli ninni söylərdi. A.Şaiq.

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

ninni

baby. (children's speech).


Last searches: