turklehceleri.org

Mac

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

mac

I. is. Kotan dəstəsi. ..Qara kəlim qarğıyar; Kotan macı tutana. (Bayatı).

II. is. [ər.] köhn. Yarımay, hilal.

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

mac- /lˈɪtəɹət/

1. (önek), (İskoç), (İrl.) oğlu, zade (bazen Mc veya M' olarak yazılır)

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

mac

yağmurluk


Last searches: